BIORE NEDİR?

EKOLOJİK OLARAK UYGUN ORGANİK GÜBRE

Biz inanıyoruz ki ufak bir farkındalık bile alışkanlıklarımızda olumluya doğru bir değişikliğe sebep olabilir. Alışkanlıklarımızdaki bu değişiklik bilincimize ve davranışlarımıza yansır; böylece doğaya karşı olan borcumuzu ödemede payımıza düşeni yapabilme gücü verir.

…ÇÜNKÜ TOPRAK ANA EN İYİSİNİ HAK EDİYOR.

biore-gubre

BIORE OLARAK GÖREVİMİZ AÇIK VE NET

HER TÜR EV-BAHÇE ÇİÇEK VE BİTKİLERİNİZ İLE TÜM TARIMSAL ÜRÜNLERİNİZDE YÜKSEK VERİM ARTIŞI, HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK VE DOĞAYA YÜKSEK FAYDALAR SAĞLAYAN, EKOLOJİK OLARAK UYGUN EN KALİTELİ ORGANİK GÜBREYİ ÜRETMEK VE “TOPRAK ANA” YA HAK ETTİĞİNİ GERİ VEREBİLMEK

Bu felsefe ile yola çıkarak ister büyük ölçekli tarım üreticileri olsun, ister evindeki en güzel köşeyi özenle seçtiği saksısında yetiştirdiği bitkiye ayıran son kullanıcı olsun; her ölçekte tarım, bahçecilik, çiçekçilik ve sera işi ile uğraşan tüm üretici ve tüketicilerin bu faaliyetlerinde ürünlerine yüksek verim artışı, hastalıklara karşı dayanıklılık ve doğaya yüksek faydalar sağlayan, ekolojik olarak uyumlu en kaliteli organik gübreyi üretmeyi kendimize görev edindik.

EKOLOJİK OLARAK UYGUN ORGANİK GÜBREYİ ÜRETMEK

KALABALIKLAŞAN DÜNYA NÜFUSU BİRKAÇ ON SENE SONRA KITLIKLA KARŞI KARŞIYA KALACAK. BU YÜZDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA GEÇMEK VE BUNU DESTEKLEMEK TÜM İNSANLIĞIN ORTAK BİLİNCİNDE YER ALMALIDIR.

Sadece ürün artışını göz önünde bulundurarak ve çevresel etkilerini görmezden gelerek  bilinçsiz bir şekilde kullanılan kimyasal gübre ve verim artışı sağlayan çözeltilerin doğaya verdiği zararlar artık bir sır değil.

Günümüzde “organik” terimi ve organik ürünler hiçbirimize yabancı değil. Tarımın gelişmeye başladığı yıllarda verimi arttırmak için keşfedilen ve o zamandan bu yana bitmek bilmez bir açgözlülükle kullanılan kimyasal gübreler ve çözeltiler yüzünden sadece Türkiye’de değil tüm dünyada tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalar ışığında, verimli tarım arazilerinin çoraklaşması, topraktan sızan kimyasalların yer altı su kaynaklarını kirletmesi ve tarım ürünleri üzerinde kimyasal tortu birikmesi gibi yan etkiler bilim insanlarınca kanıtlanmış ve zararları ortaya konmuştur.  Bilinçsiz kimyasal gübre kullanımı sadece topraklarımızı ve yer altı kaynaklarımızı kirletmekle kalmamış, aynı zamanda bu kimyasallara maruz kalan, alerjiden ve kanserden kırılan nice kuşaklar yetişmesine de sebep olmuştur.

Gelişmiş ülkeler bu duruma bir son vermek, hızla büyüyen nüfuslarına sağlıklı bir gelecek sunabilmek adına devlet olarak duruma çoktan el atmış, ciddi teşvik ve yönlendirmelerle organik gübre kullanımına geçmekte yol kat etmiştir; çünkü organik gübre “organiktir. Topraktan gelir ve toprağa gider. Doğada olmayan, sonradan eklenmiş hiçbir maddeyi bünyesinde barındırmaz. Doğada olanı zenginleştirerek tekrar doğaya bırakır. Organik gübreler kalıntı bırakmaz. İçinde tarım ürünlerine ya da insan sağlığına zararlı hiçbir madde bulunmaz. Organik gübre her türlü kaynağı bilinçsiz ve sonsuz bir iştahla kullanan 21. yüzyıl insanoğlunun doğaya geri verebileceği en büyük armağandır.

HER ADIMDA ORGANİK OLMAK

KALİTELİ VE ORGANİK BİR ÜRÜN ÜRETİMİ İÇİN KALİTELİ VE ORGANİK HAM MADDE KULLANMAK ESASTIR.

Biore, anlaşmalı olduğu ve en sıkı denetimlere tabi, 24 saat veteriner kontrolünde, sertifikalı yemlerle beslenip bakımı yapılan besi hayvanlarının gübresinin hiçbir bulaşıya maruz bırakılmadan toplanması ve hiçbir kimyasal ekleme olmaksızın organik yapısı korunarak solucan yemlemesinde kullanılmasıyla üretilmektedir. Bu gübreler hiçbir bulaşıya maruz bırakılmadan toplanır ve hiç bir kimyasal ekleme olmaksızın organik yapısı korunarak solucan yemlemesinde aynen değerlendirilir.

“Biore Solucan Gübresi”, tamamen organik atıkların solucanlar tarafından sindirilmesi ve bu doğal süreç sonunda oluşan solucan gübresinin toplanıp paketlenmesinden ibarettir. Bu doğal süreç boyunca sisteme herhangi bir kimyasal müdahale kesinlikle yapılmamaktadır. Solucanların beslendiği organik atıklar Türkiye’nin önde gelen, veterinerler tarafından beslenmesinden gübre toplanmasına kadar tüm işlemlerinin kalite kontrolü çok büyük titizlikle yapılan, tamamen yerli, büyük baş hayvan besi çiftliklerinden gelmektedir. İyi, sağlıklı ve kaliteli yemlerle kontrollü beslenen hayvanların atıkları da aynı oranda kaliteli olmaktadır. İşte biz solucanlarımızı bu kaliteli organik atıklarla beslemekteyiz ki Biore olarak en kaliteli solucan gübresi üretme sözümüzü tutabilelim.

DOĞAYA SAYGILI VERİM ARTIŞI SAĞLAMAK

VERİM KAYBINA UĞRAMAKSIZIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA GEÇMEK TOPRAKLARIMIZIN KURTULUŞU OLACAKTIR.

Mevcut gidişata dur denmezse birkaç sene içinde kıtlıkla yüz yüze kalacak olan dünyada, sahip olduğumuz topraklara iyi bakmak ve sürdürülebilir tarım eliyle verim artışı sağlamak tüm insanlığın önceliği olmalıdır. Kimyasal gübreleme sadece besin elementi eksikliğini gidermek için yapıldığından toprak yapısı çok göz önünde tutulmamaktadır. Bunun sonucu olarak bozuk toprağa verilen kimyasal gübreden bitki yeterince faydalanamamaktadır. Uzun süre yapılan gübreleme sonucunda ilk zamanlar bitki gelişmesi sağlansa da, uzun vadede artık sadece besin elementi ihtiyacının karşılanmasından dolayı bitkiler ancak normale yakın gelişme göstermektedir.

Uzun süre yapılan gübreleme sonucunda ilk zamanlar bitki gelişmesi sağlansa da, uzun vadede artık sadece besin elementi ihtiyacının karşılanmasından dolayı bitkiler ancak normale yakın gelişme göstermektedir. Yoğun kimyasal gübreleme sonucu toprak organik maddelerce fakirleşmekte, dolayısıyla biyolojik faaliyet azalması toprağın yapısının bozulmasını da beraberinde getirmektedir. Yoğun şekilde kimyasal gübrelemeye devam edilmesi halinde de her sene topraklar daha da bozulacak; bitki gelişimi, yapılan kimyasal gübrelemenin yoğunluğuna bağlı olarak yavaşlayacak ve duracak, verim düşüşü yaşanacak ve çiftçimiz emeğinin karşılığını alamayacaktır.

Kimyasal gübrelerin kullanım amacı toprağa ve insan sağlığına yan etkileri pahasına ürün verimini arttırmak olmakla birlikte, Biore Solucan Gübresinin amacı kesinlikle sadece verim artışı değildir. Biore, tarım ürünlerinin verimini %30-200 oranında arttırmakla birlikte doğaya hak ettiği saygıyı ve özeni göstererek, ekolojik olarak uyumlu organik bir verim arttırıcı olmanın yanında sürdürülebilir tarım ilkesiyle toprağa ve insan sağlığına zararsız olmak görevini de yerine getirir.